ZPOiD chce zmian w Warunkach Technicznych

Ocena: 0
1816

Minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego to główne złożenie Związku Polskie Okna i Drzwi w pracach nad nowelizacją zapisów w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które są prowadzone w odpowiedzi na pismo ministra Nowickiego.

Związek sformułował dwie propozycje zmian:

  • Wstrzymanie procesu obniżania wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) okien i drzwi wymienionych w załączniku nr 2 punkt 1.2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o 2 lata (obecnie nowe wartości U(max) mają obowiązywać od 31 grudnia 2020 r.)
  • Doprecyzowanie informacji o rozmiarze referencyjnym w punkcie 1.2 w załączniku nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

Proponowane zmiany mają trzy cele – zahamowanie wzrostu cen wyrobów stolarki otworowej, zapewnienie możliwości płynnego i równego dla wszystkich dojścia do zgodności z nowymi wymaganiami, a także zapewnienie przejrzystości i jednoznaczności wymogów.

Argumenty ekonomiczne
Zarówno obniżanie wartości współczynnika przenikania ciepła, które stałyby się jednymi z najbardziej surowych w Europie, jak i brak doprecyzowanego wymiaru referencyjnego okien, stanie się przyczyną wzrostu cen wyrobów budowlanych, a tym samym wzrostu kosztów budowy. Oznacza to zahamowanie popytu na te produkty i zagrożenie w postaci poszukiwania tańszych, często niecertyfikowanych rozwiązań oraz ograniczeń ilości i powierzchni projektowanych okien. Spowoduje to także zmniejszenie potencjału sprzedaży na polskim rynku, a w efekcie – straty dla budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę również na to, że podawanie U(max) dla rozmiaru referencyjnego pozwala klientowi na łatwe porównanie różnych modeli okien.

Wymiary referencyjne
Proponowane przez ZPOiD zapisy w Warunkach Technicznych mają również ujednolić interpretacje przepisów w czasie kontroli różnych instytucji nadzoru budowlanego. Deklarowanie przenikalności cieplnej dla rozmiaru referencyjnego podanego w zharmonizowanej normie europejskiej dla danego produktu jest korzystne dla producentów, szczególnie w odniesieniu dla okien o bardzo małych wymiarach. Przyjęcie tej zasady pozwoli także na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje.
W zależności od stanowiska Ministerstwa Rozwoju, podejmowane będą kolejne kroki dotyczące nowelizacji Warunków Technicznych.

Źródło: Dachy, nr 5-6 (243) 2020

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ