Porady eksperta

0
Statystyki wskazują, że w Polsce zwiększa się liczba postępowań upadłościowych obejmujących likwidację majątku dłużnika. Wierzycielom jednak...
0
Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane stanowią nieodłączny element procesów inwestycyjno-budowlanych. Każda z umów dotyczy realizacji in...
0
W trakcie wykonywania robót budowlanych przedmiot umowy może zostać wykonany w sposób wadliwy. Błędy projektowe czy usterki takie jak nieszc...
0
W niniejszym artykule zostanie omówiona odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ustawa z ...
0
Nowelizacja prawa zamówień publicznych dokonana ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,...
0
Dnia 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, znosząca wymóg uzyskania pozwoleń na budowę określonych ob...
0
Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli strategia wykrywania i minimalizowania możl...
0
Przez szereg lat obowiązującym w Polsce kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych było kryterium ceny. Przedsiębiorca oferujący najn...
0
W obrocie gospodarczym bardzo często można spotkać grupę niezależnych podmiotów, które na potrzeby zrealizowania inwestycji lub tylko jej cz...
0
Każdy przedsiębiorca ponosi ryzyko gospodarcze związane z brakiem terminowego regulowania płatności przez kontrahentów. Jak się przygotować,...

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ