VIII Konferencja Stowarzyszenia DAFA. Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego

Ocena: 0
2695

Konferencja, która odbyła się 31 stycznia br. podczas targów Budma 2018, podjęła aktualną dla branży tematykę bezpieczeństwa pożarowego, przedstawiając wytyczne projektowe i dobre praktyki w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Od lewej: Piotr Olgierd Korycki, Witold Okoński, Monika Hyjek, Łukasz Ostapiuk, Maria Dreger, Ewelina Klin, Robert Kuczkowski, Katarzyna Wiktorska

Wydarzenie zgromadziło 130 osób – reprezentantów firm wykonawczych, projektantów, stowarzyszeń branżowych, jednostek państwowej straży pożarnej, urzędów, firm produkcyjno-dostawczych oraz inspektorów nadzoru budowlanego.

Piotr Olgierd Korycki

Konferencję oficjalnie otworzył i poprowadził Piotr Olgierd Korycki, podkreślając, że program wydarzenia oparty jest na najnowszych wytycznych Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Piotr Olgierd Korycki

Wystąpienia techniczne poprzedziła prezentacja Stowarzyszenia, którą przedstawili Katarzyna Wiktorska – Dyrektor i Witold Okoński – Prezes DAFA. Prelegenci podsumowali osiągnięcia Stowarzyszenia, które definiuje wytyczne i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Podkreślili rozwój aktywności merytorycznych w ośmiu zespołach eksperckich, szeroką współpracę międzynarodową oraz stale rosnące gremium ponad 120 członków organizacji.

Łukasz Ostapiuk

„Wytyczne DAFA oraz szczególne przypadki projektowe, w których należy zabezpieczyć pożarowo dach (case study na bazie rysunków)” zaprezentował Łukasz Ostapiuk. Prowadzący przedstawił zawartość Wytycznych DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, wskazując na zalety ich stosowania w codziennej praktyce. Na bazie zaczerpniętych z Wytycznych rysunków omówił wymagania pożarowe dla konstrukcji i przekrycia dachu w zależności od usytuowania względem innych obiektów, podziału na strefy pożarowe, użytych materiałów oraz lokalizacji urządzeń. Zwrócił uwagę na zasady doboru materiałów oraz zalecenia dla wykonawców.

Maria Dreger

Z równie dużym zainteresowaniem przyjęto wykład Marii Dreger, poświęcony tematowi „Klasyfikacje ogniowe odnoszące się do dachów – znaczenie formalne i praktyczne”. Autorka prezentacji przedstawiła budowlane klasyfikacje ogniowe, które mogą odnosić się do całych elementów budowlanych, jak i poszczególnych wyrobów lub materiałów, które wchodzą w jego skład. Dotyczą różnych warunków działania ognia i różnych etapów rozwoju pożaru. Do formalnego sprawdzenia zgodności z przepisami nie trzeba nic o nich wiedzieć. Wystarczy starannie porównywać symbole oznaczeń w raportach badań i klasyfikacji z tymi zapisanymi w przepisach i nie potrzeba do tego fachowca. Jeśli jednak chce się skutecznie zarządzać ryzykiem pożarowym, wówczas klasyfikacje ogniowe trzeba rozumieć.

Monika Hyjek

Następnie Monika Hyjek podjęła temat „Doboru prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej”. Prelegentka postawiła tezę, że dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całego obiektu. W pierwszym kroku należy określić właściwe wymagania prawne i normowe dla przekrycia oraz konstrukcji dachu. Kolejnym etapem jest rozwiązanie detali połączeń elementów budowlanych w newralgicznych miejscach, takich jak styk ściany oddzielenia przeciwpożarowego lub ściany zewnętrznej z dachem itp. W podsumowaniu dodała, że poprawny projekt i wykonanie zgodne ze sztuką budowlaną zapewnia spełnienie przepisów prawa oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Robert Kuczkowski

Na zaproszenie organizatora Robert Kuczkowski zaprezentował branży budowlanej punkt widzenia firmy ubezpieczeniowej.

W prezentacji „Wymagania i podejście ubezpieczycieli” zwrócił uwagę, że oprócz spełniania warunków ustawowych, firmy  ubezpieczeniowe mają własne wymagania, których spełnienie jest konieczne do ubezpieczenia budynku, a rekomendacje ubezpieczyciela należy brać pod uwagę już na etapie projektu.

Audytorium

Zaprezentowane tematy spotkały się z żywym przyjęciem, wywołując serię pytań w ramach panelu dyskusyjnego.

Przebieg tegorocznej konferencji pozwala sądzić, że szeroko omawiane Wytyczne DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” będą służyć jako instrument upowszechnienia wiedzy i przyczynią się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 

Stowarzyszenie DAFA

Źródło: Dachy, nr 2 (218) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: