Priorytety działalności DAFA

Ocena: 0
1397
Standaryzacja wykonawstwa i materiałów oraz poprawa jakości dachów płaskich i fasad – w tym zielonych – to główne kierunki działań Stowarzyszenia DAFA w nadchodzącym roku. Właśnie dachy zielone mają być tematyką, na której Stowarzyszenie skoncentruje się w przyszłym roku.
Jakie są priorytety DAFA?
Witold Okoński, Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA: Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń. Stawiamy na pracę zespołową, która sprzyja szerokiej i otwartej komunikacji. Kontynuujemy strategie i kierunki rozwoju wypracowane w trakcie ośmioletniej działalności Stowarzyszenia. Mimo wielu osiągnięć nie spoczywamy na laurach i tworzymy nowe ambitne projekty na przyszłość. Konsekwentnie poszerzamy bibliotekę techniczną i pracujemy nad wydaniem kolejnych publikacji dla branży.

W tym roku koncentrujemy się na dachach zielonych. Działając aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonawczych powołaliśmy kolejną – już ósmą – Grupę Merytoryczną w zakresie Dachów Zielonych. Działania grupy skoncentrowały się na opracowaniu brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. Mamy sporo do zrobienia w tym zakresie!

Jak Stowarzyszenie zamierza osiągnąć ten cel?
DAFA jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę nawiązało współpracę członkowską z niemieckim stowarzyszeniem FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) – organizacją utworzoną w 1975 r., wydającą normatywne opracowania i wytyczne dla „zielonego sektora”. FLL koordynuje i wspiera sieć projektów badawczych, których wyniki mają odbicie w opracowywanych publikacjach. Jako platforma wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy dotyczące rozwoju i zabudowy terenów zielonych, FLL skupia: ok. 20 tys. członków, 31 stowarzyszeń zawodowych i branżowych oraz ponad 450 specjalistów branżowych (naukowców, biur projektowych, rzeczoznawców).

DAFA pozyskała prawo do wydania polskojęzycznych wytycznych dla dachów zielonych FLL. Inicjatywa zakłada ich opracowanie na podstawie tłumaczenia publikacji FLL „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“ oraz rozszerzenie ich o przepisy polskie.

Czym są wytyczne FLL, jaka jest ich ranga?
Wytyczne FLL są zbiorem zaleceń oraz norm, określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych w większości krajów Europy i świata i uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Jakie jest ich znaczenie dla dachów zielonych?
Prowadząc działalność biznesową na płaszczyźnie europejskiej, jestem pod wrażeniem zmian, jakie zaszły w Polsce i dynamiki rozwoju branży budowlanej. Jednak niepokojące są dla mnie jako Prezesa Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA sygnały docierające z dynamicznie rozwijającego się rynku dachów zielonych w Polsce, który wymaga uregulowania. Wytyczne FLL były dotąd dostępne jedynie w języku niemieckim i angielskim. Wydanie Wytycznych przyczyni się do poprawy ciągle złej jeszcze opinii o dachach zielonych.

Na jakim etapie są obecnie prace nad Wytycznymi?
Obecnie trwają prace merytoryczno-redakcyjne, w które zaangażowani są niezależni eksperci: dr Ewa Burszta-Adamiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”), Ryszard Klatt (ekspert, rzeczoznawca DAFA), dr Jacek Nowak (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) oraz reprezentanci 14 firm członkowskich. Najbliższe, piąte już spotkanie Grupy Merytorycznej odbędzie się 8.01.2015 w Opolu.

Kiedy planujecie wydać Wytyczne?
Wydanie Wytycznych prognozowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, co zbiegnie się z organizowaną przez Stowarzyszenie Konferencją Naukowo-Techniczną 11 marca w Poznaniu, podczas MTP Budma 2015, której tematem przewodnim będą dachy zielone. Do współpracy przy Konferencji zaprosiliśmy uznanych ekspertów ze środowisk naukowych oraz ekspertów z firm specjalistycznych, należących do Stowarzyszenia DAFA. Już dziś zapraszam do Poznania.

W takim razie do zobaczenia w marcu na Budmie! Dziękujemy za rozmowę.

Źródło: Dachy, nr 11 (179) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ