Nowe wytyczne unijne

Ocena: 4.7
9260

Do 10 marca 2020 r. Polska jest zobo­wiązana do wprowadzenia zaleceń znowelizowanej dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budyn­ków (EPBD – z ang. Energy Performance Building Directive), której celem jest dekarbonizacja zasobów budowlanych do roku 2050. Co się zmieni w budownictwie?

Oznacza to ograniczenie zużycia energii konsumowanej przez budynki o 50–60% i niemal całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Sytuacja w Polsce
W Polsce aż 70% budynków jednorodzinnych jest ogrzewanych przy użyciu węgla, a tylko 1% to budynki energooszczędne. Osiągnięcie zakładanej redukcji emisji ga­zów cieplarnianych wymaga zwiększania tempa termomodernizacji z ok. 1% obec­nie do 3% rocznie w przyszłości. Wysoce efektywne, komforto­we i inteligentny budynki są kluczem do dekarbonizacji. Dodatkowo w przypadku Polski niezwykle ważna jest zmiana struk­tury źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania i podgrzewania wody – podkreśla dr inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel na Polskę Buildings Performance Institute Europe. Wskazuje on najważniejsze kierunki zamian wg znowelizowanej dyrektywy EPBD. 

Strategie termomodernizacji
Państwa członkowskie muszą przygotować plan działania i określić na poziomie krajowym cele pośrednie na rok 2030 i 2040, służące osiągnięciu wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji krajowych zasobów budowlanych do 2050 roku. Wsparciem dla zwiększenia tempa termomodernizacji mają być różnego rodzaju mechanizmy polegające na agregacja projektów, zmniejszeniu ryzyka finansowego, efektywnym wykorzystaniu funduszy publicznych i tworzeniu narzędzi doradczych. Z punktu widzenia krajowego szczególnie ważne jest uwzględnienie w strategii problemu niskiej jakości powietrza zewnętrznego (smog).

Świadectwa energetyczne
Poprawa jakości i wiarygodności świadectw ma być osiągnięta dzięki ich losowym kontrolom. Ilość kontrolowanych świadectw powinna pozwalać na uzyskanie statystycznie istotnych wyników. Komisja Europejska zajmie się możliwością wprowadzenie paszportów termomodernizacji jako dokumentów uzupełniających do świadectw energetycznych. Paszporty mają mieć charakter indywidualnych, długoterminowych planów etapowej termomodernizacji, wykonanych dla konkretnego budynku. Ich wprowadzenie będzie dobrowolne. 

Instalacje i ich przeglądy
Dyrektywa wprowadza wymagania stosowania urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach budynków nowych i modernizowanych. Zmianie uległy przepisy dotyczące przeglądów okresowych systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, np. zwiększono moc kontrolowanych urządzeń. Dodano nowe przepisy dotyczące instalacji systemów automatyki i sterowania budynkami oraz monitorowania elektronicznego. Będą one obowiązywać od 2025 roku budynki niemieszkalne wyposażone w źródła o mocy powyżej 290 kW.

Elektromobilność
Dużo uwagi poświęcono rozwojowi elektromobilności i roli budynków w tym procesie. Wprowadzono wymóg dotyczący punktów ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury kanałowej, którą należy zapewnić na parkingach związanych z budynkami zarówno nowymi, jak i poddawanymi termomodernizacji. 

Charakterystyka energetyczna budynku
Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i ujednolicenie stosowanych metod obliczeniowych. Charakterystyka energetyczna budynku powinna być wyrażona za pomocą wskaźnika zużycia energii pierwotnej a krajowe metodologie obliczeniowe bazować na normach z rodziny ISO 52000.

Inteligentne sieci
Wprowadzenie (dobrowolne) wskaźnika gotowości ma pomóc w ocenie gotowości budynku do integracji inteligentnych technologii, które zwiększają efektywność energetyczną i umożliwiają interakcję z inteligentną siecią elektro-energetyczną. Dotyczy to w szczególności budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej posiadających systemy do lokalnej produkcji energii ze źródłem odnawialnych. Jednym z celów jest zwiększenie efektywności wykorzystania tej energii na miejscu. 

Skuteczna kampania społeczna
Dyrektywa ma pomóc w odpowiednim ukierunkowaniu polityki krajowej. O jej skuteczności zdecyduje sposób i tempo wdrożenia przepisów do prawa krajowego. Procesowi implementacji dyrektywy powinna towarzyszyć skuteczna kampania społeczna. Bez niej nowe przepisy nie zyskają zrozumienia spo­łecznego i staną się tylko unijną biurokra­cją. Tymczasem korzyści z dekarbonizacji odczujemy wszyscy, bo oznacza to czyste powietrze i większy komfort życia.

Opracowano na podstawie 
materiałów Velux

Źródło: Dachy, nr 1 (239) 2020

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ