Mijający rok należy do udanych

Ocena: 5
10193

Rozmowa z Piotrem Olgierdem Koryckim, Prezesem Stowarzyszenia DAFA

 

DACHY – Jak ocenia Pan mijający rok pod względem zamierzeń i zrealizowanych celów Stowarzyszenia? Które osiągnięcia Stowarzyszenia są dla Państwa najważniejsze?
Piotr Olgierd Korycki – Mijający rok z pewnością możemy zaliczyć do bardzo udanych. Kontynuowany był proces integracji środowiska wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Nieprzerwalnie pracowały Grupy Merytoryczne. Zorganizowano szereg paneli szkoleniowych dla wykonawców. Ponadto uczestniczyliśmy jako Stowarzyszenie w wielu wydarzeniach (konferencje naukowe, seminaria szkoleniowe) w kraju i za granicą. Podjęto współpracę merytoryczną z krajowymi organizacjami branżowymi i jednostkami naukowo – badawczymi.

D – Czy są Państwo usatysfakcjonowani kierunkiem rozwoju polskiego rynku budowlanego, biorąc pod uwagę zakres Państwa działalności? 
POK – Niestety nadal nie zmieniła się zasada funkcjonowania polskiego rynku budowlanego, gdzie głównym kryterium doboru zleceniobiorców i materiałów jest cena. Staramy się temu przeciwdziałać. Jestem głęboko przekonany, że nasze firmy członkowskie oferują wysoką jakość wykonawstwa i dostarczanych wyrobów budowlanych. Reagujemy na tendencje rozwoju rynku z wykorzystaniem nowych technologii, materiałów, energii słonecznej i dachów zielonych, które staramy się popularyzować.

D – Co chcieliby Państwo osiągnąć w nadchodzącym roku? Jakie są plany na przyszłość?
POK – Ważne jest, aby w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych – to dla nich będziemy organizować szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią im rozwój i umocnią ich pozycję na rynku budowlanym. Nadal będziemy skoncentrowani na rozwijaniu Księgarni Technicznej DAFA. Kontynuowane będą prace nad wydaniem kolejnych publikacji. Z początkiem roku 2020 ukażą się premierowo wytyczne Bezpieczeństwa pożarowego ścian i fasad oraz aktualizacja Wytycznych dla dachów zielonych. Obecnie trwają prace nad wydaniem Zaleceń dotyczących ochrony antykorozyjnej. W trakcie realizacji jest również Poradnik dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych. Podjęliśmy też pierwsze kroki w kierunku stworzenia aktualizacji Wytycznych dla dachu płaskiego oraz opracowania publikacji w zakresie BHP. Zamierzamy uczestniczyć w wielu wydarzeniach branżowych, a udział w konferencjach naukowych z pewnością przyczyni się do popularyzacji informacji zawartych w publikacjach DAFA, jak również wzbogaci nas o wiedzę na temat obecnych trendów i oczekiwań rynku.

D – Jak widzi Pan przyszłość rynku budowlanego w perspektywie najbliższych lat?
POK – Bardzo istotnym zagadnieniem jest dbałość o wysoką jakość stosowanych wyrobów budowlanych, ochronę środowiska oraz rozwagę w wykorzystywaniu zasobów naturalnych. We współczesnej architekturze coraz bardziej liczy się odpowiedzialne projektowanie i budowanie, zgodne z najwyższymi standardami. W tej sytuacji bardzo pomocne dla świadomego projektanta i wykonawcy powinny być wytyczne Stowarzyszenia DAFA dla dachów płaskich i fasad, odzwierciedlające wysoki poziom rozwoju technologicznego i uchodzące za powszechnie obowiązujące zasady sztuki budowlanej. Zasady te wynikają z fachowych doświadczeń zebranych w wyniku współdziałania ze sobą firm i instytucji najbardziej zaawansowanych w nowych technologiach. Z tego względu Stowarzyszenie DAFA współpracuje z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie. Dzięki wymianie doświadczeń sięgamy po międzynarodowe, uznane i sprawdzone standardy, które wprowadzamy na polski rynek, minimalizując ryzyko powstawania nieprawidłowości realizacyjnych, mogących skutkować wielomilionowymi stratami. Równocześnie naszą wiedzę i doświadczenia propagujemy za granicą.

D – Najbliższe coroczne i bardzo ważne spotkanie branży budowlanej tuż przed nami. Jaki program przygotowało Stowarzyszenie DAFA na Budmę 2020?
POK – Jak co roku Stowarzyszenie DAFA zaprasza na konferencję w ramach poznańskich targów Budma. W tym roku nasza IX Konferencja naukowo-techniczna zatytułowana jest Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze. Odbędzie się ona w dniu 5 lutego 2020 r. i będzie okazją do zdobycia gruntownej wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, wykładowców i praktyków oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży. Ideą konferencji jest zwiększenie świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla obiektów budowlanych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA pod tytułem Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad. Wydarzenie skierowane jest do projektantów, architektów, wykonawców oraz specjalistów nadzorujących procesy budowlane, a także do producentów, rzeczoznawców, strażaków, inspektorów ochrony przeciwpożarowej jak również do innych osób zajmujących się sprawami bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy Redakcję i wszystkich Czytelników!

D – Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za rozmowę! 

Źródło: Dachy, nr 11–12 (238) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ