Dobrze skonstruowana umowa

Ocena: 0
5133

Obecna sytuacja rynkowa nie jest łatwa dla wykonawców - firmy skarżą się, że generalni wykonawcy nie chcą płacić za wykonane roboty. Bywa, że podwykonawcom niekorzystne aneksy i umowy są narzucane, a przecież podstawą sukcesu jest dobrze skonstruowana umowa.

Mecenas Maciej Boryczko (stoi po prawej) wspiera uczestników w analizie Ogólnych warunków realizacji kontraktu

Mając na uwadze ten problem Stowarzyszenie DAFA organizuje panele szkoleniowe skoncentrowane na zabezpieczeniu i ochronie wykonawcy w relacjach ze zleceniodawcami. Dnia 14 listopada w Warszawie przedstawiciele blisko 20 firm wykonawczych skupionych w tym Stowarzyszeniu uczestniczyli w kolejnych tego typu warsztatach. Spotkanie poprowadzili mecenasi z kancelarii mających doświadczenie w negocjowaniu umów.   

Jak chronić swoje interesy?
W pierwszej części warsztatów mecenas Marek Szwoch z firmy członkowskiej Sika Poland zwrócił uwagę na to, jak zabezpieczyć swoją firmę przed problemami z rozliczeniem świadczeń, na co uważać podpisując umowę o roboty budowlane i chronić swoje interesy. Wskazał m.in. na najczęściej spotykane błędy w umowach o roboty budowlane skutkujące szkodą dla wykonawcy, zaniechanie zgłoszenia podwykonawcy w świetle art. 647(1) k.c. oraz odpowiedzialność za wady. Podkreślił, jak ważne z punktu widzenia wykonawcy jest precyzyjne określenie zakresu robót i ustalenie za nie wynagrodzenia.

Uczestnicy szkolenia

Ogólne warunki realizacji kontraktu
W dalszej części spotkania mecenasi Maciej Boryczko i Aldona Pietrzak z Kancelarii Gessel we współpracy z Członkiem Zarządu Adamem Krzanikiem zaproponowali pracę w grupach, gdzie przeanalizowano zapisy wypracowanych w DAFA Ogólnych warunków realizacji kontraktu.

Żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami okazała się konfrontacją opinii i doświadczeń wynikających z wdrożenia zapisów dokumentu w życie. Duże zaangażowanie uczestników oraz duża ilość zgłaszanych pytań potwierdziły potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań.

W spotkaniu wzięło udział prawie 40 osób

Nieznajomość prawa szkodzi
Nieznajomość prawa szkodzi - to jedna z sentencji, która wybrzmiała podczas szkolenia i którą każdy wykonawca  powinien znać. Niewiedza może narazić właścicieli firm wykonawczych na wiele problemów. Wobec tego Stowarzyszenie DAFA stworzyło platformę wymiany poglądów i doświadczeń firm wykonawczych, mających na celu ochronę ich interesów przed różnego typu zagrożeniami. Wciąż bowiem zleceniodawcy wykazują się sprytem, wymuszając na wykonawcy stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Stowarzyszenie zamierza kontynuować wysiłki zmierzające do uświadamiania wykonawcom ich praw i umacniania ich pozycji negocjacyjnej. Nie stanowi bowiem novum to, że za wykonaną pracę należy się zapłata. 

Po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło gości na kolację do znanej warszawskiej restauratorki słynącej z rewolucyjnego podejścia do menu. Przyjazna atmosfera sprzyjała bliższemu poznaniu się i rozmowom w mniej formalnym tonie.

Źródło: Dachy, nr 11–12 (238) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ